دسته: معاونت پرورشی
لطفا بابت تهیه ی لباس فرم هر چه سریعتر به فروشگاه بزرگ پوشاک ادریسی مراجعه نمایید

تذکر مهم : لطفاً سریعتر بابت تهیه و اندازه گیری فرم لباس فقط تا ۲۸ تیرماه فرصت دارید .و چنانچه خانواده ای در اینمورد کوتاهی نماید مسولیتِ عدم تهیه ی لباس فرم متوجه خودش میباشد. ضمناً  قیمت لباس فرم به شرح ذیل است:   متوسطه اول ۱: کُت و شلوار و پیراهن ۳۵۰هزارتومان(در هر سایز) […]

ایجاد کمربند سبز (افرازینتی،داغداغان،چنار،پلونیا)

ایجاد کمربند سبز (افرازینتی،داغداغان؛چنار؛پلونیا)

مرکز آموزشی شهید بهشتی(تیزهوشان) گرگان | وب سایت رسمی مرکز آموزشی تیزهوشان گرگان.