دسته: امور اداری و فارغ التحصیلی(متوسطه دوم)

مرکز آموزشی شهید بهشتی(تیزهوشان) گرگان | وب سایت رسمی مرکز آموزشی تیزهوشان گرگان.