معاونت پرورش استعدادهای درخشان یا (سمپاد)، یکی از معاونت‌های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان است. پیش از این، سازمان جداگانه “سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان” نام داشت. این معاونت نهادی است که بر امور تحصیلی دانش‌آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا نظارت می‌کند. این سازمان را به اختصار “سمپاد” هم می‌گویند. اما در زبان عمومی و بین دانش آموزان به مؤسسه تیزهوشان معروف است. این سازمان دارای مدرسه‌های راهنمائی، دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه و پسرانه در شهرهای پرجمعیت تر است. سمپاد دانش‌آموزان خود را در دو مقطع راهنمائی و دبیرستان از طریق آزمون‌های سراسری که عمدتاً مبتنی بر ارزیابی هوش، دانش ریاضیات و علوم است انتخاب می‌کند. گزینش در مدارس سمپاد بر اساس آزمون و در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان برگزار می‌شود.

مرکز آموزشی شهید بهشتی گرگان نیز تنها دبیرستان پسرانه شهر گرگان میباشد. این مرکز در اواسط سالهای دهه 60 افتتاح گردیده و در طول سالیان متمادی، استعدادها و نخبگان مطرح و ارزشمندی را به جامعه و کشور ایران، اهدا کرده است.

در حال حاضر نیز مدیریت این مرکز آموزشی جناب آقای حاج حسن مقصودلو هستند.

مرکز آموزشی شهید بهشتی(تیزهوشان) گرگان | وب سایت رسمی مرکز آموزشی تیزهوشان گرگان.